Arbetet

Keppe och Pacheco har arbetat tillsammans sedan 1972 och utvecklat en integrerad tvärvetenskap kallad integral psykoanalys eller analytisk trilogi som förenar disciplinerna vetenskap, filosofi och andlighet. Dessa områden har blivit isolerade i enskilda fack och det har bidragit till att göra kunskapen och samhället schizofrent.

Keppe & Pacheco Institutet har genomfört ett stort antal terapeutiska program som praktiskt tar itu med problemen inom hälsa, utbildning, ekonomi, konst, kommunikation, mänskliga relationer, energi och teknik, etik och andlighet.

Dessa insatser har blivit renommerade och tillämpas nu i mer än 118 länder.

Deras böcker, kurser, föreläsningar och radio- och tv-program har introducerats på 9 språk och på alla kontinenter.