Norberto Keppe
Norberto R. Keppe

Norberto R. Keppe genomgick sin utbildning i psykoanalys i Wien där han studerade för professor Viktor E. Frankl på Vienna Polyclinic och Frankls skola för Existentiell Analys samt för Knut Baumgarten på Child Guidance Clinic och för Igor Caruso (djuppsykologi). [...] Läs mer

Cláudia Pacheco
Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco

Psykoanalytiker, psykolog, författare och vice ordförande i International Society of Analytical Trilogy (ISAT). Claudia Pacheco har varit Norberto Keppes assistent sedan han grundade Integral psykoanalys år 1967. [...] Läs mer

Trilogia Analítica
Arbetet

Keppe och Pacheco har arbetat tillsammans sedan 1976 och utvecklat en integrerad tvärvetenskap kallad integral psykoanalys eller analytisk trilogi som förenar disciplinerna vetenskap, filosofi och andlighet. Dessa områden har blivit isolerade i enskilda fack och det har bidragit till att göra kunskapen och samhället schizofrent. [...] Läs mer